Returns 退换货政策
                                  退换货需符合以下条件
 
1、收到货物牌号与您所订购原料牌号不一致,我们将给予退换货处理。
2、原料质量问题导致加工产品异常,如反应问题属实,原料某个批次存在
   瑕疵且超出原料质量出厂标准,经核实无误后,我们将给予退换货处理。
   我们良好的售后服务管理体系给您提供一个放心的购物平台。